Advanced Lightbody
  DIAMOND LIGHT BODY

  Na of naast Living your Lightbody is er een driejarig vervolgprogramma: Diamond Lightbody (Diamond I, II en III). In deze drie jaar vullen we de verschillende frequenties in het lichtlichaam in en verstevigen we het lichtlichaam. Invullen van de frequenties betekent ze leren kennen, ervaren en ermee werken, waardoor het geïntegreerde patronen in je lichtlichaam worden. In het bezig zijn met de frequenties, self-exciting en peace of purpose kun je steeds stralender worden, steeds meer aspecten van stralendheid in je energie belichamen. Je kunt deze uitstraling van het licht gebruiken in je groei en in de energieën om je heen brengen, als jouw bijdrage aan de wereld.

  HET "INVULLEN" VAN DE FREQUENTIES

  Je leert frequenties van het licht die je lichtlichaam als het ware invullen. De frequenties geven meer stabiliteit en soliditeit aan je lichtlichaam. Ze helpen je de vibrerende energiecentra en lightbodycentra beter te ervaren en gebruiken. Ze helpen je meer gedetailleerde inzichten te krijgen over datgene waarop je je focust. Ze helpen je veranderingen te cre ëren in de patronen van licht en energie van waaruit dingen ontstaan en vergroten daarmee je vermogen de materie om je heen te beïnvloeden. De frequenties kunnen je leren over vertrouwen, overgave en in het moment zijn.
  Iedere keer als je met deze frequenties werkt, neemt je levensenergie toe. Iedere keer neem je nieuwe patronen van licht mee terug, die je toevoegt aan je aura. Je brengt energie vanuit de hogere dimensies en van het grotere zelf dat je bent, naar je aardse werkelijkheid. Op deze wijze breng je steeds meer van de vreugde en het licht van de hogere dimensies in je dagelijks leven. Je gaat zo steeds meer je volledige potentieel leven.
  In deze les leer je zes soorten frequenties: frequenties van visie, precisie, intensiteit, helderheid, harmonie en schittering. Dit zijn prachtige en bijzonder krachtige energieën. Ze geven je de gelegenheid tot een nieuwe kwantumsprong, zowel in bewustzijn als in je dagelijks leven.
  De frequenties voegen kwaliteiten aan je bewustzijn toe. Dit merk je zowel in de oefeningen, waarin je beleving zich verdiept en verfijnt, als in je dagelijks leven. Deze kwaliteiten van bewustzijn komen meer beschikbaar in je dagelijks leven. Je brengt bewustzijn waar eerst geen bewustzijn was.
  Alles in de aardse werkelijkheid bestaat uit frequenties van licht en energie. Door te werken met het invullen van de frequenties leer je dingen te vinden als energie en ermee te werken als essentie voordat ze in de wereld van vormen komen. Op deze wijze kun je je omstandigheden, je relaties, je projecten en eigenlijk alles waarop je je focust, beïnvloeden en desgewenst veranderen. Je vermogen om dingen te creëren die jou en anderen werkelijk dienen, neemt enorm toe. En behalve dat het werken met de frequenties bijzondere weldadige effecten op je bewustzijn, je energie en je leven hebben, is het gewoon ook heerlijk om in die energieën te zijn; een feest en een avontuur in bewustzijn. Je leert de frequenties in zes verzamelingen van vier frequenties:

  De frequenties van visie
  Tijdens de vier frequenties van visie leer je om meer dingen als energie te leren zien, om je vermogen tot observeren en ervaren van de vibrerende energie- en lightbodycentra te vergroten, om die zaken en acties te kiezen die het meeste stroom met zich mee brengen en je het hoogst brengen, om gedetailleerde inzichten te ontvangen, om energiepatronen van kristallen, planten e.d. te zien. Deze frequenties hebben een onmiddellijk effect op de sluiers van onwetendheid en veranderen het mistige beeld in een duidelijk en helder zien. Orin leert je continu in een hogere stroom te blijven en sneller uit lagere patronen te komen.

  De frequenties van precisie
  Je leert meer over hoe je licht kunt stralen naar mensen, dingen en situaties in je leven. Je brengt licht in je omgeving, in je fysieke, mentale en emotionele energielichamen. Je bewustzijn ontwikkelt een nieuwe juistheid, een fijner vermogen om hoger te reiken en meer details te zien, het resultaat van wat je creëert scherper te omlijnen. Het oefenen met de frequenties van precisie verhoogt je bewustzijn van licht. Je duizendbladige lotus wordt geopend in je kruincentrum. Je gaat naar het hart van de spirituele zon om je met de hogere wil te verbinden en om je hogere doel te energetiseren.

  De frequenties van intensiteit
  De frequenties van intensiteit versterken het aanwezige licht en kunnen worden aangewend tot het verhogen van je persoonlijke kracht, je capaciteit tot manifesteren, de beleving van de energieën in je lichtlichaam en om de stroom van levenskracht in je lichaam te verhogen. Het gebruiken van deze frequenties intensiveert je ervaringen van vreugde, zegening, mededogen, harmonie en de vele kwaliteiten van helderheid die je in je leven kunt brengen.

  De frequenties van helderheid
  Je kunt meer ervaren van de Goddelijkheid en éénheid in alle leven. Je leert hoe je aan dit alles licht toevoegt, hoe je hogere geest en je bewustzijn als energie te ervaren. Het leidt je naar een initiatie tot een hoger niveau van licht in je leven. Je zult diverse nieuwe kwaliteiten van licht ervaren en toevoegen aan thema's en situaties in je leven. Je werkt met het licht van de spirituele zon om je unieke lichtpatronen te versterken en zo je pad en doel duidelijker af te lijnen.

  De frequenties van harmonie
  In dit blok verken je de grondfrequenties van het universum en de vierde dimensie. Je leert hoe je leven af te stemmen op deze frequenties van licht. Je reist naar de vierde dimensie en werkt met het licht- en energiesubstanties die de derde dimensionale wereld waarin wij leven voedt, teneinde vormen en situaties in je leven te manifesteren die van licht doordrongen zijn. Dit zijn diepgaande frequenties die je in verbinding stellen met het licht in jezelf, in alle wezens en in alle vormen. Door het werken met deze frequenties breng je meer harmonie en evenwicht in alle gebieden in je leven en kun je beperkingen loslaten. Je gaat naar een hechter zielscontact en naar het volledig ervaren van de vierde dimensie.

  De frequenties van schittering
  Spelen met de frequenties van schittering kan je helpen om de dingen als energie te vinden en om heldere en concretere inzichten te krijgen in specifieke acties en situaties. Alles wat dit niveau van licht niet kan bevatten begint te verdwijnen en wat deze schittering wel kan bevatten, groeit naar een sterkere, mooiere en meer uitgesproken aanwezigheid in je leven. De frequenties van schittering laten je toe een steeds sterker wordend licht te ervaren, en de mogelijkheid dit licht op plaatsen in je leven te brengen waar het voordien nooit kwam. Je capaciteit om in een hoger licht te leven, wordt groter. Je reist naar de eenheid en naar het hart en de geest van alles wat is. Je ervaart een oneindigheid van liefde en overvloed in alles waar je voor kiest.

  Self-exciting
  "Self-exciting" is een staat van zijn waarin je je gedragen weet door de energieën. In het dagelijks leven uit dit zich als het gevoel dat alles moeiteloos gaat, je in de stroom bent en dat alles wat je doet bijdraagt aan die stroom. In de meditaties uit het zich als dat je ervaring zichzelf voedt; dat de energieën je "dragen". Geënergetiseerd zijn, moeiteloosheid en aanwezig zijn in het NU zijn sleutelwoorden, zowel in de meditaties als in het dagelijks leven. We kennen die toestand allemaal, het voelt alsof alles werkt, alles klopt, alles vanzelf gaat. Ook voel je je dan verbonden met iedereen; met het leven zelf. In dit blok leer je deze staat vast te houden en zo je wilt, het grootste deel van je tijd in deze staat te zijn.
  Self-exciting wordt als volgt beschreven: "The state of being excited is one of being energized and committed effortlessly". Self-exciting is relatief gemakkelijk te leren. Deze lessen kennen een opbouw waarin je je stap voor stap de energetische vaardigheden van self-exciting eigen maakt. Daarnaast bouw je je bewustzijn verder uit, zowel in de hogere dimensies als in je dagelijks leven. Je brengt steeds meer bewustzijn waar eerst geen bewustzijn was.

  Peace of Purpose
  "Peace of Purpose" is een heel speciale lightbodystaat. Het is één van de mooiste bewustzijnstoestanden die mensen in de light body ervaren. Je kunt je in deze staat bewust zijn van de energie van je levensdoel in het moment en daar een grote vredigheid in ervaren. Peace of Purpose is als het ware de onderliggende staat van self-exciting. Onder de vreugdevolle opwinding en levendigheid van self-exciting ligt de diepe rust en vrede van peace of purpose.


  Het materiaal van het eerste lesjaar, Diamond I, is gegroepeerd in zes blokken:
 • Frequenties van visie;
 • Frequenties van precisie;
 • Frequenties van intensiteit;
 • Werken met visie, precisie en intensiteit;
 • Self-exciting I;
 • Self-exciting II.

  De blokken 1 t/m 4 zijn verticaal geprogrammeerd: ieder blok veronderstelt bekendheid met het voorgaande. Het is wel mogelijk met self-exciting te beginnen.


  Het materiaal van het tweede lesjaar, Diamond II, is gegroepeerd in zes blokken:
 • Frequenties van helderheid;
 • Frequenties van harmonie;
 • Frequenties van schittering;
 • Creëren met helderheid, harmonie en schittering;
 • Peace of Purpose I;
 • Peace of Purpose II.


  Het materiaal van het derde lesjaar, Diamond III, is gegroepeerd in zes blokken:
 • Solidity of connection I;
 • Solidity of connection II;
 • Solidity en Beauty;
 • Beauty en Perfection of Being;
 • De zeven aspecten van de Goddelijke Wil I;
 • De zeven aspecten van de Goddelijke Wil II.


  Als je alle lightbodyblokken t/m Diamond III gevolgd hebt, kun je te allen tijde instromen in Living the Diamond.