Living your Lightbody
  Living your Lightbody is de meest voor de hand liggende vervolgles voor eenieder die Awakening your Lightbody heeft voltooid. In Awakening your Lightbody heb je je lichtlichaam doen ontwaken. In Living your Lightbody is de intentie je hele leven op lightbody niveau te brengen; te gaan leven vanuit je lightbody, te gaan leven als ziel op aarde. Hiertoe verdiep je je vaardigheden die je in de Awakening your Lightbody hebt geleerd, evenals je beleving van de verschillende centra en energieën. Daarnaast gebruiken we deze vaardigheden om licht in ieder aspect van je energie en in ieder aspect van je leven te brengen, zoals in je fysieke lichaam, je emotionele lichaam, je persoonlijkheid, je levenswerk, je vermogen tot manifesteren. Dit alles is een vollediger en werkzamer verbinding met je ziel en monade.

  Als ondersteunende energieën leer je en gebruiken we de energieën van de twaalf stralen. Een straal is een naam voor een bepaalde energie, zoals liefde/wijsheid, creatieve intelligentie, harmonie. Al met al ter verdieping van je ervaring, integratie in je hele energiesysteem en toepassing in je dagelijks leven.

  Het materiaal is gegroepeerd in zes blokken:

  BLOK 1: Je fysieke, emotionele en mentale lichaam naar een hogere vibratie brengen.

  In dit blok exploreer je de volle omvang van je lichtlichaam en maak je het stralender en stabieler. Je brengt de power van de saha in de verschillende centra en in je fysieke, emotionele en mentale lichaam. Je opent je voor stralendheid op cellulair niveau en -via de blauwdruk van je fysieke lichaam- op atomair niveau. Je verdiept je relatie met de ziel van de aarde en de spirituele zon (solair licht). Hierdoor aard je meer en kom je meer in contact met het licht van hogere zingeving. Je brengt licht op een dieper niveau in je fysieke, emotionele en mentale lichaam, waardoor de energie van je ziel nog duidelijker in je verschillende lichamen kan komen. Je verschillende lichamen krijgen een fijnere afstemming op je ziel.

  BLOK 2: Leven als ziel op aarde met een vreugdevolle persoonlijkheid.

  In dit blok kun je je contact met je ziel verdiepen en meer één worden met je ziel. Je staat de energie van je ziel toe vrijer door je leven te stromen. Doordat de relatie met je ziel intiemer wordt, ga je ook steeds meer de manieren van je ego herkennen om de energie van je ziel te blokkeren. Je werkt met je subpersoonlijkheden om die onder de leiding van je ziel te brengen. Je leert je meer te identificeren met het gecentreerde zelf, als voertuig voor de zielsenergie. Je maakt dieper contact met de energie van vreugde. Je creëert een bezielde, vreugdevolle persoonlijkheid. Je stemt je af op de Hogere Wil, de kracht die de evolutie voortstuwt.

  BLOK 3: Healing en vitalisering.

  We werken aan het opladen van je etherisch lichaam, waardoor je fysieke vitaliteit kan toenemen en je meer licht kunt dragen in je fysieke lichaam. Verder werken we aan healing. We gebruiken de lightbody energieën om de healing een nog diepere impact te geven. We combineren de werking van deze energieën met de werking van kleuren. Deze healing en vitalisering betreffen ook je emotionele en je mentale lichaam. Daarnaast verdiep je je ervaring van liefde en open je je voor de helende werking van liefde.

  BLOK 4: Je hart als expressie van je ziel.

  Je maakt op een dieper niveau contact met je ziel, met meer aspecten van je ziel. Je maakt een dieper contact met je hart als de plek waar de stem van je ziel van moment tot moment hoorbaar of voelbaar is. We werken aan healing van je hart, waardoor je hart zich nog meer kan openen voor het licht van je ziel. Je brengt meer licht in je emotionele lichaam en stemt je emotionele lichaam meer af op je hart. We ondersteunen het benaderen van de wereld vanuit je hart met energietechnieken en je brengt je relaties nog meer naar hartniveau.

  BLOK 5: Monade, ziel en manifesteren van je levensdoel.

  Dit blok gaat over het manifesteren van je levensdoel. Je leert lightbody vaardigheden te gebruiken om je levenswerk te creëren. Hierbij reiken we voorbij de ziel naar de monade. Je opent je om de energie van de monade meer in je dagelijks leven toe te laten en te ervaren. Je leert hogere zingeving te vinden in de verschillende activiteiten die je onderneemt. Je laat zaken los die niet langer bij je levensdoel passen en trekt dingen aan die er wel bij passen. Je werkt met je stuitchakra om oude angsten en onvermogen tot manifesteren los te laten en je integreert de energie van je levensdoel in je chakra's. Je verbindt je levensdoel met nog meer vreugde.

  BLOK 6: Creëren in het licht.

  Dit blok gaat over de fijne balans tussen overgave aan het hogere en totale verantwoordelijkheid nemen voor jouw werkelijkheid. Het gaat over een co-creator zijn, in kracht en overgave. Je opent je voor meer solair licht, teneinde nog helderder te zijn over wat je wilt creëren. Je stemt je af op Universeel Bewustzijn en je hogere doel. Je brengt je totale energie meer in lijn met wat je wilt creëren, tot op het niveau van je ziel en monade. Ook houden we ons bezig met nog meer loslaten van wat je natuurlijk creëervermogen ondermijnt: je brengt het derde chakra in lijn met je totale zelf en je laat oude overtuigingen los uit het gridwerk. Je opent je om meer te ontvangen en wordt nog beter in het manifesteren door middel van je vibratie.